POZOR!!!!!

TENTO BLOG NENI JEDNE OSOBY ALE JE TO BLOG SABKY A LOLI (nej kamosek) TAK DOUFAME ZE SI TO NEKDO KONECNE UVĚDOMÍ !!!!!


♥DĚKUJEME ZA POCHOPENI(MAME VAS RADI)♥ n_n

REKLAMY IGNORUJEME!


Chces spratelit? sem

Srpen 2011borovice (19.2.-28. i 29.2) a (24.8.-2.9.)

31. srpna 2011 v 14:25 a znamení zvěrokruhu
Stručná charakteristika
Spolehliví, přizpůsobiví, opatrní, hospodární, sebejistí, citliví a chápaví. Jejich motto: Přežiji!
Silné stránky
Borovice naprosto přesně vědí, co chtějí. Stojí oběma nohama na zemi faktů, nebudují vzdušné zámky. Potřebují především bezpečný životní základ. Usilují o to, aby svůj život uspořádali rozumně, zpřehlednili jej a vyhýbali se co nejvíce nejistotám. Borovice si jsou vědomy odpovědnosti, jsou svědomité, snaživé, přičinlivé a uvažují velice prakticky. Ostře pozorují, citlivě vnímají i sebemenší detaily a chytře se přizpůsobují. Jednají vždy uvážlivě, opatrně a hospodárně. A v neposlední řadě mají i značný organizační talent.
Slabé stránky
Jestliže svědomitost a přesnost borovic přejde v pedantství, dokážou vyvolat v ostatních pořádně prudké reakce. Jejich citlivost se někdy může zvrátit i ve zjemnělost. A nerady snášejí uvolněnost, humor a radost. Borovice se vyhýbají dobrodružství a riziku, což bohužel mívá za následek smutný všední život a nudu. Zároveň však žijí ve strachu, že svým přemocným rozumem něco zmeškají. Další problém je rozhodování-chtějí totiž vždy udělat to, co je správné, a proto se mnohdy nekonečně dlouho rozmýšlejí.
Na co by si měly dát borovice pozor
S rozumem, plánováním života a péčí se to dá i přehnat. Jestliže už máme schopnost, že k sobě nepustíme psychickou zátěž, pak bychom si mohli dovolit i trochu víc radosti ze života-propánakrále, přece nemůžeme být pořád jen užiteční! Právě v lásce je třeba neomezovat se jen na strategie přežití. Není totiž zas tolik partnerů, kteří si dokážou s takovým postojem poradit. Za takovou emocionální věcnost si borovice v lepším případě vyslouží nechápavý úsměv, ale spíš pořádné mrzutosti. Goethův Faust například poznal, že život v čirém rozumu brzy naráží na jednoznačné meze. A hned vyvstává otázka: Že by to bylo všechno?
A protože borovice bývají zpravidla skuteční umělci ve shromažďování hmotných statků, nemělo by jim přece být zatěžko dát si něco stranou a občas si dopřát. Něco zdánlivě neužitečného a zbytečného.
Ale při vší kritice - borovice se prosadily. Což je důkaz toho, že jejich životní styl funguje. Ale trošku víc radosti přece nikomu neublíží, či snad ano?

cedr (9.2.-18.2.) a (14.8.-23.8)

31. srpna 2011 v 14:22 a znamení zvěrokruhu
Stručná charakteristika
Majestátní, pozitivní, činorodí, milující konfrontace, úspěšní. Jejich motto: Stále vpřed!
Silné stránky
Cedry udávají tón a dokážou veliké věci. Jsou to skutečné osobnosti a rození vůdci. Zvládají život, srší optimismem a sebedůvěrou, dosahují velkých cílů a milují silné smyslové podněty. Lidé zrození v cedru jsou přirozené veličiny ve svém oboru, majestátní, bojovní, otevření a přímí. Z dobrého chtějí jen to nejlepší. Jejich charakter a osobnost jsou zkrátka imponující. A nikoho nepřekvapí, že všude tam, kde se ukážou, udávají, jak už jsme řekli, tón. Stojí zkrátka ve středu dění a již od počátku jsou na sluneční straně života. Navíc mají vysloveně dobrý vkus. Jejich smysl pro ladné tvary a bezpečné vycítění stylu z nich dělá umělce nebo přinejmenším znalce a milovníky umění.
Slabé stránky
Cedry se o sobě domnívají, že jsou nedotknutelné autority. Přitom ostatní zkrátka přehlížejí. Odpor ani nevnímají. Jestliže se je někdo přece jen odváží otevřeně kritizovat, naběhne si na nůž. Cedry vidí v jakékoli kritice ohrožení svého sebevědomí a své důležitosti. Kritika se zkrátka rovná urážce majestátu. Sebekritika - co to je? Lidé zrození v cedru jsou bezuzdní, mají nesmírný (i erotický) hlad po životě a sklony k prostopášnosti.
Na co by si měly dát cedry pozor
Cedry zpravidla nemívají problémy - a proč taky? Život se musí hezky řídit podle nich, neboť jen oni nejlépe vědí co a jak. I Keltové považovali osoby narozené v tomto speciálním čase za obdivuhodné, nedotknutelné světlé. K tomu není co dodat. I když. . . a tím začíná ono dilema. Jestli cedry něco nesnášejí, pak jsou to pochyby. Buď je překonáš, nebo se v nich budeš zmítat! Jistě, stává se to jen zřídka. Ale když se pozorněji podíváme na botaniku tohoto stromu, uvědomíme si, že tito báječní hrdinové potřebují mírné klima a příznivé prostředí. Jenže v dnešní době už skoro nikdo neví, co je to respekt. A to dává cedrům zabrat. Protože střední cestu nalézají stěží. Buď jsou něco (a to skutečně něco!), anebo silně znejistí. A pak trpí víc, než je třeba. Když přijde na věc, nejsou totiž tak psychicky odolní, jak předstírají. A proto bychom měli mladým cedrům zavčas vysvětlit, že časy králů a císařů už definitivně pominuly. Mnohem lepší je přirozená autorita, ta však z nebe nepadá, člověk se k ní musí dopracovat. Ale předpoklady tu jsou. . .

topol(4.2.-8.2.)a(5.8.-13.8.)

31. srpna 2011 v 14:20 a znamení zvěrokruhu
Stručná charakteristika
Dychtiví poznání, podnikaví, realističtí, učenliví, ctižádostiví. Jejich motto: Hledám poznání!
Silné stránky
Osoby zrozené v topolu mají všestranné zájmy, jsou to lidé hledající smysl ve všem a všeho, lidé s intelektuálními sklony, nepostrádají však ani praktický realismus. Chtějí přijít věcem na kloub, probádat a pochopit své okolí. Základní potřebou je pro ně poznat širší souvislosti, skutečné jádro věci. Jsou činorodí, duševně čilí a velice učenliví. Za hlavní úkol svého života, za jeho smysl, považují překonávání pochyb. Ctižádostivost je pro ně hnacím momentem a přináší jim většinou rychlé úspěchy.
Slabé stránky
V citech topolům často překáží ctižádostivost, nevypočitatelnost emocí je znejišťuje. K cíli směřují rychle a s plným nasazením, a proto se jim často předhazuje i oportunismus. Jestliže se jim úsilí po poznání a úspěchu změní ve vnitřní potřebu, není vyloučeno, že začnou uvažovat pouze v rozmezí plus nebo minus. Mají pak sklony k ukvapeným závěrům, působí tvrdě a nepřístupně - třebaže si tak pouze chtějí chránit své měkké jádro.
Na co by si měly dát topoly pozor
Strom vyhledává světlo a člověk zrozený v tomto znamení usiluje o poznání. Topolu však nejde v prvním plánu o filozofickou rovinu, ale spíš o rovinu praktickou. Úspěchem chtějí překonat nejistotu a jakousi bytostnou úzkostlivost. Nejdříve vyhledají to, co je opravdu nezbytné k životu, a potom rychle, krok za krokem, na tom pracují, až vytvoří něco solidního. Lidé zrození v topolu jsou dříči, kteří se řídí heslem: Jednej dřív, než bude jednat někdo jiný. V přírodě pozorujeme něco, čím se vyznačují i tito lidé: topoly osiky nemohou stát ve stínu jiných -- to zkrátka nesnášejí. Tento rys nemusí být nedostatkem, pokud si ho člověk uvědomuje a zařídí se podle něj. Osoba zrozená v topolu si navíc myslí, že svou enormní pružností a přizpůsobivostí zvládne jakýkoli konkurenční boj - a rychlé úspěchy ji v tom jen utvrzují. Měla by si však uvědomit, že je tak úspěšná jen proto, že "drancuje" své síly - a to se později velice často vymstí. Mnohem bezpečnější je nejdříve si v duchu nalézt optimální životní prostředí a tím se už od prvopočátku vyhnout nezdravému soutěžení. Právě to musíme naučit mladé topoly co nejdříve a někdy je pro jejich vlastní dobro i rázně přibrzdit. A máme tu ještě jedno poučení z přírody: V přímé konkurenci s ostatními topol osika skoro vždy vítězí - aspoň zpočátku. Jeho dřevo je však pro takové úmorné střety příliš měkké. Brzy mu dojde dech - sám si tím nezměrným úsilím o rychlý vzrůst podrazil nohy. Nakonec vítězí ti, co prve prohrávali, protože byli vytrvalejší.
Osoby zrozené v tomto znamení jsou lidé úspěšní, ale velice zranitelní. Když tento fakt neuznají a nebudou mu předcházet, sami si přivodí psychické trápení. Uvědomte si: Není dobré žít proti své přirozenosti!

cypřiš (25.1.-3.2.) a (26.7.-4.8.)

31. srpna 2011 v 14:18 a znamení zvěrokruhu
Stručná charakteristika
Odvážní, pozitivní, společenští, tajemní, mystičtí, smělí. Jejich motto: Troufám si myslet na vše!
Silné stránky
Lidé zrození v cypřiši vychutnávají život s jeho vrcholy i pády. Jejich cílem je seberealizace, optimální rozvoj schopností, nejsilnější stránkou pak nezávislost. Milují svou svobodu a samostatnost, potřebují však ohlas, emocionální teplo a pozitivní naladění okolí - a těch se jim také dostává, neboť dokážou kolem sebe vytvořit pozitivní a zároveň mystickou auru, která druhé očaruje. Cypřiše si žijí ryze vlastním, smělým a uměleckým stylem, na konvence nedbají. Dost dají na zdravý rozum, ale nemyslí v zaběhaných kolejích a nejsou v tomto směru pragmatičtí. Mají vždy nápady, jsou intuitivní a osvěživě emocionální. Nemají strach z temných, tajemných stránek lidského bytí. Troufají si myslet na vše, a tak se jim daří zdolávat protiklady. Mají silné přírodní myšlení, hodně kontaktů s okolím, stálou intelektuální výměnu s přáteli a partnery. Jsou považováni za chytré, společenské a tak trochu tajemné.
Slabé stránky
Cypřiš se dost obává, aby nepřišel o svou individualitu, což může vyústit ve snahu, aby se za každou cenu odlišoval. Nezvládnutelná touha po svobodě zase může vést k neschopnosti vázat se. Usilování o změnu, záliba v neobvyklém a mystickém dělá z cypřišů občas egocentriky a "normální" lidé pak na ně reagují bázlivě. Jednání lidí zrozených v cypřiši je svévolné a nepředvídatelné. Na požadavky, tlak nebo nátlak reagují silným odporem a jízlivým sarkasmem. Třebaže jsou to lidé se sociálním cítěním a milující spravedlnost, dokážou být v konfliktních situacích a střetech velice bezohlední.
Na co by si měly dát cypřiše pozor
Jejich poznávacím znamením je tajemno, jsou to vlastně symboly propastí duše. Stromy dávají najevo vyslovenou touhu po světle a slunci - člověk v přeneseném smyslu po poznání a pozitivní energii. Baží po osvobozující výjimce ze stupidního pravidla. Tuto touhu nesmíme cypřiši brát, jinak bídně zchřadne. Cypřiše se těžko vyrovnávají s "normálními" podmínkami, potřebují mýtus, nádech a kouzlo iracionálna. Potřebují rovněž více než kterékoli jiné znamení umění a kulturu, neboť to je ta pravá strava pro jejich tajemnou osobnost, jež se nedokáže smířit se všedností. Milují duchaplné hry, zábavu - a do jisté míry i požitky. Na druhou stranu je cypřiš hřbitovní strom, symbol pomíjivosti. Lidé tohoto znamení se však jen zřídka bojí smrti. Smrt je prostě na konci života. Ale než k tomu dojde, chtějí žít - a to bez falešných kompromisů a planých ústupků.
U mladých cypřišů by se mělo dbát na to, aby se jim záliba v mystičnu nepoložila na duši jako černý stín. Avšak je třeba je podporovat v nespoutané touze po poznání všech aspektů života. Strom nemá rád mráz; pro člověka je velkým nebezpečím déle trvající klima citového chladu. Z takového prostředí musí uniknout co nejdříve.

celý dlouhý keltský horoskop - všechny druhy

31. srpna 2011 v 14:15 a znamení zvěrokruhu
Zcela neobvyklým horoskopem je dávný horoskop keltských druidů - kněží, mudrců a věštců. Ti měli ve své době velký vliv nejen mezi svými rodáky, ale i u sousedních národů. Obřady, věštění a oběti, konané vesměs pod stromy, zejména duby, byly podstatou keltských náboženských představ. Druidové usuzovali na základě pozorování, že se každý člověk svou podstatou i svými povahovými rysy podobá určitému stromu.
Spojili proto narození člověka vždy s určitým druhem stromu. Střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po přibližně desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu čtyřikrát. Pro osoby narozené v takové dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností dalších čtyř stromů - životného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku.
JABLOŇ


JABLOŇ 23. 12. až 1. 1. a 25. 6. až 4. 7.
Citlivá a impulsivní
Voňavý ovocný strom představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Přitahují pozornost osobitým půvabem a velkorysostí. Jsou vždy ochotní k dobrodružství a flirtům. Jabloň miluje změnu, proto je jen málokdy věrný v manželství. Najde-li ovšem vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a prožívá šťastné manželství. Není lakomá a lidem velmi důvěřuje. Obě tyto vlastnosti vedou k tomu, že jejího přátelství lidé často zneužívají. Patří k lidem, kteří přečtou vše, co jim padne do ruky, má vědecké nadání, oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrá, že se nikdy nepředvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální. Má talent prožít pestrý a zajímavý život.
JEDLE 2. 1. až 11. 1. a 5. 7. až 14. 7.
Vznešená a pečlivá
Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. Pohroužen do sebe jen obtížně získává přátele. s nedůvěřivostí si prohlíží okolní svět, který ho v jeho činech jen pramálo ovlivňuje. Často trpí pocitem osamělosti. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim však pomáhá při řešení jejich problémů. Jeho houževnatost a vytrvalost až umíněnost mu pomáhají řešit neřešitelné. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. Mohlo by se zdát, že jedle je nudná, ale není to pravda - je pouze velmi složitá. Společný život s ní je vždy zajímavý, neboť bývá velmi vzdělaná a zkušená. v lásce ovšem není zrovna šťastná, na svého partnera totiž klade příliš velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Když se ale zamiluje doopravdy, je její láska bezbřehá. Věnuje ji ale často těm, kteří si ji vůbec nezaslouží. Navzdory své křehkosti žije dlouho, nesklátí ji ani vleklá choroba.
JEDLE
JILM
JILM 12. 1. až 24. 1. a 15. 7. až 25. 7.
Ctižádostivý a oddaný
Statný strom se štíhlým kmenem symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se duševním klidem a pohodou. Dokážou se dobře ovládat, své emoce a soukromé problémy zpravidla skrývají před zvědavým okolím. Jsou ctižádostiví a pracovití. Daří se jim i ve vedoucím postavení, ale obvykle bývají velmi náročnými šéfy, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků jsou často úspěšní. Jsou rozhodní a šikovní. Smysl pro humor jim pomáhá překonávat odpor okolí k jejich despotické povaze. Milostný život s Jilmem není jednoduchý, musíte být vybaveni notnou dávkou tolerance a vytrvalosti. Ale pokud se s Jilmem naučíte vycházet, nejdete v něm partnera s křehce ušlechtilou a rozvážnou povahou.
CYPŘIŠ25. 1. až 3. 2. a 26. 7. až 4. 8.
Šťastný a milující
Silný krásný strom, který se podobá zdravému a šťastnému člověku. Má vzácnou povahu, dokáže se těšit ze života a z jeho drobných každodenních radostí. Je to bytost snad za všech okolností spokojená a klidná. Ve společnosti je pro svou slunečnou povahu velmi oblíbená, srší optimismem a humorem. Má ráda přírodu, k jejím velkým koníčkům patří cestování. Cypřiš je člověk vysloveně rodinný, cítí se dobře v harmonickém kruhu svých blízkých. Nesnáší konflikty, takže jim šikovně předchází. "Rodinná diplomacie" je jeho obor. Má svůj vysněný ideál - dožít se vysokého věku milován a milující. Patří mezi ty vzácné jedince, kteří jsou obdarováni snad nejkrásnějším povahových rysem - jsou obětaví a věrní v přátelství. Važte si Cypřišů!
CYPŘIŠ
TOPOL
TOPOL 4. 2. až 8. 2., 1. 5. až 14. 5., 5. 8. až 13. 8. a 2. 11. až 12. 11.
Náročný a rozporuplný
Mohutný strom s rozložitou korunou a silnými větvemi. Zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne. Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují zasloužený obdiv mužů a nelíčenou závist něžného pohlaví. Je pozoruhodné, že Topol není domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá ovšem nevybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a nepochopený. k tomu je ještě velmi popudlivý a náladový, což mu vztahy k bližním nijak neusnadňuje. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým partnerem těžko hledá kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech. Když ale jde do tuhého, dokáže být skvělou oporou. Má umělecké, nejčastěji výtvarné nadání. Bývá i dobrým organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti - zapomene na všechny starosti života a vykoná velké věci.
CEDR 9. 2. až 18. 2. a 14. 8. až 23. 8.
Nápaditý a toužící po dobrodružství
Urostlý, pevný, vzácně krásný strom. Člověk narozený v jeho znamení se těší většinou dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neotřelými nápady a tvůrčími schopnostmi. Má rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zaměstnání má instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje uvážlivě, i když někdy propadne panice a chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství, a to především v milostných vztazích, ačkoliv je v podstatě nesmělý, jemný a citlivý. Bohužel také velmi vybíravý - tudíž kdo ví, zda nebude muset celý život čekat na jedinou velkou lásku. Má vrozený odpor k přetvářce a okázalosti, je upřímný až otevřený, což mu často způsobuje velké nepříjemnosti. Lidé ho ale rádi vyhledávají, neboť je milý a plný optimismu. a to je v dnešní uspěchané době dar k nezaplacení.
CEDR
BOROVICE
BOROVICE 19. 2. až 29. 2. a 24. 8. až 2. 9.
Houževnatá a v lásce zranitelná
Voňavý, vzácně dekorativní strom symbolizuje lidi, kteří umějí zdůraznit své přednosti. Borovice má ráda útulný domov,cenné předměty a pevné rodinné zázemí. Moc dobře ví, co chce, a proto se snaží od života získat co nejvíce. Ač se to nezdá, je tvrdá, houževnatá a odhodlaná. Pokora je jí cizí. Naprosto nesnáší toho, kdo se jí protiví, a nemá ráda, když věci nevycházejí tak, jak ona chce. Přísná a přesná analýza je její největší předností. Nerada si komplikuje život, a tak neštěstí druhých ji sice dojímá, ovšem nic víc. Podléhá natolik emocím, že se zákonitě dostavuje zklamání, které hluboce prožívá. Ale i z milostných průšvihů umí vyjít se ctí, což je charakteristickým znakem všech, kteří se narodili v tomto znamení. Borovice je symbolem obzvláště příznivým pro ženy.
VRBA 1. 3. až 10. 3. a 3. 9. až 12. 9.
Sebevědomá a rozmarná
Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněná a nepochopená. Je snivá, zádumčivá i plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost až hysterickými projevy. Prožívá mnoho trpkosti, ale jelikož je zároveň velkým bojovníkem, často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství. Člověk s duší vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo jej zahrne přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím. Možná kvůli této vlastnosti často neprožívá skutečné přátelství.
VRBA
LÍPA
LÍPA 11. 3. až 20. 3. a 13. 9. až 22. 9.
Zasněná a trpělivá
Silný krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. v jeho nitru se však odehrává věčný boj - je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je Lípa velmi silná a dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Když si tuto svoji vlastnost lidé narození ve znamení Lípy uvědomí, dokážou skály lámat. Ostatní jejich společnost vyhledávají, neboť Lípa umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým. v lásce bývá ovšem nešťastná, neboť je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu a změnit Lípu ve vyrovnanou bytost.
DUB 21. 3.
Silný a energický
Statný, odolný strom svojí vitalitou určuje sílu člověka narozeného v den jarní rovnodennosti, v den, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní - to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení dubu. Neohroženě vystupuje na obranu lidí slabších. v nouzi pomáhá druhým nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledá jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Nesnáší nemoci a léky. Bývá stejně zdravý, jako je zdravé a pevné dřevo dubu.
DUB
OLIVA
OLIVA 23. 9.
Diskrétní a vyrovnaná
Oliva dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty. Bývají vzdělaní, snad i proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých lidí. Sami na sebe neupozorňují, jsou totiž poměrně nesmělí. Občas dokonce cítí nutkavou potřebu stáhnout se do ústraní, meditovat a přemýšlet o sobě i okolním světě. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí. Patří k těm lidem, kteří kolem sebe šíří klid, štěstí a radost.
LÍSKA 22. 3. až 31. 3. a 24. 9. až 3. 10.
Laskavá a netrpělivá
Líska je nenáročný keř stejně jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jejich osobitý půvab jim pomáhá dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na veřejnosti, milují společnost a společnost miluje je. v jednání s druhým jsou vždy úspěšní. Jejich intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Pokud jim něco nevychází tak, jak by si představovali, takticky počkají na vhodnější okamžik. Dosáhnou-li vysokého postavení, nikdy ho nezneužívají ve svůj prospěch. Jsou velkorysí a srdeční. Partneři se ovšem špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají i v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí na vnoučata.
LÍSKA
JEŘÁB
JEŘÁB 1. 4. až 10. 4. a 4. 10. až 13. 10.
Přívětivý a zatvrzelý
Odolný strom, který najdete v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i v drsnějších oblastech. Tiše a samozřejmě plodí v podmínkách, kde jiné stromy hynou. Také lidé zrození v tomto znamení se dokážou účinně postavit proti obtížím osudu. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa a s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Jsou manuálně zruční a projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filozofové i lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné, i když nepříliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a nové poznatky. Jsou skromní a obětaví. Pro druhé dokáží udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala, i když se při ní rdí stejně jako plody jeřábu.
JAVOR 11. 4. až 20. 4. a 14. 10. až 23. 10.
Pevný a uzavřený
Samo jméno stromu a eho pevné šedavě bílé dřevo vyvolávají představu hudby a poezie. i lidé narození v jeho znamení jsou citliví. Svou nesmělost a zdrženlivost skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši. v lásce jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený ve znamení Javoru je originální, v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, vzdělaný, obdařený vynikající pamětí. Když si oblíbí nějaký obor nebo projeví o něco hlubší zájem, lehce si osvojí spoustu informací. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se hned tak nezapomíná.
JAVOR
OŘEŠÁK
OŘEŠÁK21. 4. až 30. 4. a 24. 10. až 1. 11.
Vytrvalý a žárlivý
Statný strom, který rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. k ostatním je nedůvěřivý. s lidmi jedná zdvořile, ovšem své záměry a cíle dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý "ořechový" člověk je plný rozporů - na jedné straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé zahlédnete v jeho čích strach. Moc dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o vlastní existenci. Navíc mu chybí pružnost, což mu na popularitě zrovna nepřidá. Přesto bývá obdivován a těší se značné autoritě.Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Stinnou stránkou věci je, že nenechává odpočinout ani druhé. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci a také obdivuje všechny, kteří mají pevnější vůli a jsou inteligentnější než on sám.
KAŠTAN 15. 5. až 24. 5. a 13. 11. až 21. 11.
Spolehlivý a tvrdohlavý
Mohutný košatý strom poskytující blahodárný stín i v největších parnech. Pod jeho korunou najde ochranu každý, kdo ji skutečně hledá. Člověk narozený ve znamení Kaštanu má smysl pro spravedlnost, hájí práva svá i bližních. Zastane se slabších a nemocných. Těší ho rodinný život, je oddaným partnerem. v kritické situaci dokáže pohotově reagovat, zachová klid a pevné nervy. Kaštan bývá zvědavý a společenský. Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáváním s nimi se stává moudrým. Nepříjemnou stránkou jeho společenských aktivit je skon ke klevetám a jízlivosti. Osud Kaštanu závisí na okolnostech - má-li štěstí a milujícího partnera, dostane se vysoko. Nikdy se nevzdává a proti překážkám bojuje vytrvale. Většinou vítězí.
KAŠTAN
JASAN
JASAN 25. 5. až 3. 6. a 22. 11. až 1. 12.
Přátelský a věrný
Ztepilý strom, který kvete už během dubna ještě před olistěním. Podobně jako jasan miluje slunné prostředí, tak i osoby narozené v jeho znamení září a proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří, jsou oslňující. Jejich jas, energie a impulsivnost ovlivňují blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se do stínu a trpělivě vyčkají na novou příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je nepodceňujte, dobře vědí, co chtějí, a vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno. Ostatním lidem není ve stínu Jasanu špatně, a to ani v nejtěžších situacích. Jasan vždy dokáže vykouzlit teplo domova a lidské blízkosti. Jeho povaha je nevšední, třebaže někdy sobecky sleduje své cíle a prospěch. v lásce jsou vždy věrní.
HABR 4. 6. až 13. 6. a 2. 12. až 11. 12.
Přemýšlivý a pořádkumilovný
V nížinách a pahorkatinách roste v polostínu strom, jehož šedobílé dřevo je tvrdé, těžké a pevné. i člověk narozený v jeho znamení je seriózní, pořádkumilovný a jako voják vyžaduje přesné plnění povinností. Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který dbá o svůj vzhled. Tajně sní o slávě a miluje pochvalu. Vzestup či úspěchy druhých v něm vyvolává závist. Ve svém okolí jen těžko snáší lidi nadané a úspěšné. On sám musí vyniknout. Jeho partner musí projevit značnou míru přizpůsobivosti a diplomacie. i v lásce je Habr dost náročný, chce prožít něco neobyčejného, zcela zázračného, ale sám nedokáže vyvinout patřičnou iniciativu. Takže se častěji stává osobou milovanou než milující. Manželství bere jako závazek, který musí celý život vzorně plnit, proto bývá i věrný. Typickým znakem Habru je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho osobní život.
HABR
FÍKOVNÍK
FÍKOVNÍK 14. 6. až 23. 6. a 12. 12. až 21. 12.
Něžný a líný
Originální, pružný a nezávislý je člověk narozený ve znamení Fíkovníku. Šíří kolem sebe nakažlivou vůni bezstarostnosti. Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho činí člověkem oblíbeným a v mezilidských vztazích šikovným. Je hravý a dokáže se těšit z maličkostí všedního dne. Miluje děti a zvířata a oni milují jeho. s osudem si pohrává, ale mívá štěstí, z nepříjemných životních situací ho vyvedou jeho inteligence a prozíravost. Obtížné překážky neřeší, neboť je dost líný. Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou! Vše, co chce, také uskuteční. Miluje rodinný život, jeho vřelost a kamarádství z něho dělají jednoho z nejzábavnějších partnerů i rodičů, se kterými druhé baví svět.
BŘÍZA 24. 6.
Bystrá a nedůtklivá
Krásný elegantní strom symbolizuje osobu s dobrým vkusem, jemnou a citlivou. a jako je bříza nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i člověk narozený v jejím znamení nevyžaduje mnoho. Největší problémy prožívá Bříza sama se sebou. Žije vnitřními úzkostmi a nejistotami, proto potřebuje vedle sebe druha či přítele moudrého a trpělivého. Pokud takového najde, promění se Bříza v sebejistého člověka, nesmírně pracovitého, svědomitého, přesného a také úspěšného. Jeho inteligence a fantazie mu zaručují úctu celého okolí. Miluje přírodu a rozumí jí. Jeho vnitřní citlivost a intuice mu vydatně pomáhají ve vztazích s dětmi a zvířaty. v lásce se umí rozdat a charakterizuje jej stálost citů. Pokud je vaším partnerem člověk narozený 24. června, rozhodně prožijete příjemný vztah bez tragických citových ztrát.
BŘÍZA
BUK
BUK 22. 12.
Vytrvalý a přísný
Buk je strom velmi statný s mohutnou korunou, který kvete teprve mezi čtyřicátým a padesátým rokem svého života. Podobné je to i s člověkem narozeným v jeho znamení - začíná pořádně žít až od svých čtyřicátých narozenin, kdy již nashromáždil dostatečné množství životních zkušeností. Je úspěšný v práci a - má-li pevné rodinné zázemí - také v osobním životě. Muži i ženy prožívají ve zralém věku jaro, kvetou a překypují vitalitou, šarmem a elegancí. Ovšem v mládí mívají problémy sami se sebou, a proto ve své blízkosti potřebují člověka, který jim bude oporou a zbaví je nejistoty a úzkosti. Teprve ve středním věku se této závislosti zbaví a naopak se stávají poměrně neústupnými. Jsou dobrými diplomaty, neomylně dokážou vystihnout okamžik, kdy je zapotřebí stáhnout se do pozadí a kdy naopak vytáhnout do boje.

jilm (12.1.-24.1.) a (15.7.-25.7.)

31. srpna 2011 v 14:14 a znamení zvěrokruhu
Stručná charakteristika
Spravedliví, rovní, tolerantní, velkorysí, ochotní, individualističtí. Jejich motto: Žít a nechat žít!
Silné stránky
Radost ze života, přitakání životu a optimismus, to jsou základní povahové rysy osob zrozených v jilmu. Nejsou to dominující, egoistické bytosti, ale zcela naopak zosobnění altruisté. Mnohdy se k tomu druží i velké osobní kouzlo a nápadně pozitivní vyzařování. Jejich hlavním rysem je tolerance. Chtějí svobodný svět plný stylu a činorodě za něj přejímají odpovědnost. Smysl jejich života není v budoucnosti -- dobro chtějí konat především teď a tady. K tomu je jim zapotřebí uznání, ba obdivu - pak jsou velkorysí, srdeční, zábavní a v lásce nepřekonatelní.
Slabé stránky
Do největších problémů se zaručeně dostanou, když se musí ustavičně prosazovat: jilmy nejsou velcí bojovníci, odporuje to jejich povaze. Mají věčný strach, že je někdo nespravedlivě nebo nesmyslně nenapadne. Když se tak stane, reagují naprosto zmateně. S tak nízkým chováním si absolutně nevědí co počít, ale bohužel se jí ani nedokážou kloudně bránit. Proto se jilm z bezpečnostních důvodů chová spíš arogantně - jenže tím si dělá další nepřátele. Vše, co zpochybňuje tolerantní soužití, bere jilm za existenční ohrožení. Dalším zdrojem problémů je vyslovená nápomocnost a skutečný soucit, který je mocnou hnací silou jeho altruistického přístupu k životu. Jilmy občas mívají navíc osudný sklon pohrávat si s ohněm, který je ničí.
Na co by si měly dát jilmy pozor
Oběti jsou občas nutné, ale neměly by být samoúčelné. Ne každý jilm musí být Albertem Schweitzerem. To by světu nepomohlo - pouze by to jilmy zničilo. Není dobré, když celý život více dáváme, než bereme. Jilmy by měly zvlášť pozorně dbát na rovnováhu mezi těmito póly, jinak si zaručeně zkomplikují život. Lidé zrození v tomto znamení by se zejména měli naučit vzdorovat lidem, kteří se je snaží využívat. Mají dost silnou osobnost na to, aby jim čelily. A stále si musí uvědomovat, že ne vždy se vyplatí nebo je vhodné pomáhat druhým nebo jim dávat přednost. V dnešní době vás velice rychle budou považovat za idealistu či blouda, když myslíte na blaho druhých, a ne jen na sebe. Citově chladní egoisté si takové chování často mylně vykládají jako obyčejnou hloupost.
Stejně to vede k zamyšlení, když se dozvídáme, že strom altruistů je dnes postižen tajemnou nemocí a navíc vymírá i tím, že ziskuchtiví stavební podnikatelé stále více snižují hladinu spodních vod. Jilmy si to však nesmějí nechat jen tak líbit; musí se bránit - i když jim to stále ještě nejde pod vousy.

Jedle(2.1.-11.1.) a (5.7.-14.7.)

31. srpna 2011 v 14:12 a znamení zvěrokruhu
Stručná charakteristika
Účastní, zranitelní, kreativní, excesivní, excentričtí, ochraňující. Jejich motto: Chci cítit!
Silné stránky
Lidé zrození v jedli jsou velice uzavření, působí nepřístupně a pohrouženě do sebe. Ale za odmítavým zevnějškem se skrývá velmi citlivý vnitřek. Jedle si utváří spontánní, emocionální, ba intuitivní prožívání. City jim ukazují cestu, na níž vyrůstají v neobvyklé osobnosti, vybočující z běžných norem. Aby přečkaly i nepříznivé poměry, nepotřebují mnoho - stačí jim naděje a láska. Lidé jedle jsou velice citliví i na ty sebemenší mezilidské vibrace, takříkajíc slyší růst trávu. Jsou chytří a nelekají se žádného duchovního dobrodružství. Své skutečné kořeny hledají v duchovních výšinách, ale i v erotických dobrodružstvích a duševních extrémech. Chtějí žít naplno - bez zatažené ruční brzdy. Jedle jsou otevřené všemu, chtějí vše zažít a zároveň dávají teplo, lásku a pocit bezpečí. Tito lidé jsou díky svému vysokému vnitřnímu pnutí schopni nesmírných kreativních výkonů. Jsou to umělci, dokážou myslet jinak než ostatní, nahlížet na problémy z nečekaných úhlů, stále znovu nastavují zrcadlo těm, kdo se příliš přizpůsobili a kdo jsou údajně normální. Jedle jsou nevypočitatelné, ale vždy mohou dát směrodatný impulz.
Slabé stránky
Jejich hluboká zranitelnost je v příkrém rozporu s navenek tvrdým image. Lidé jedle občas podléhají silně nevědomým vlivům a duševní rozervanosti -- nechtějí si to však přiznat, naopak se spíš snaží potlačovat protiklady, jež v sobě cítí. V jádru jsou dobromyslní a mírní. Pokud se je však někomu podaří pořádně vytočit, jednají v afektu -- tvrdě, vztekle, někdy i brutálně. Jedle navíc občas rychle upadne do deprese anebo zdánlivě bezdůvodně vybuchne.
Na co by si měly dát jedle pozor
Jedle by se především neměly vzpírat své senzibilitě a srdci překypujícímu láskou. Sice dokážou svou zranitelnost skrýt, ale i kdyby dělaly, co chtěly, budou tím trpět stále. Jejich pravou povahou je otevřenost, dobrotivost a altruismus -- i když se z obavy, že takový styl života je nereálný, často přetvařují, což někdy vede až k tomu, že se obětují. Ale něco takového nemají vůbec zapotřebí, vždyť dokážou přestát nepředstavitelná protivenství. Jedle často silně trpí jako žádné jiné znamení, jsou však přesto tak robustní, že přežijí i v nehostinných životních podmínkách. Tento domnělý rozpor je pro ně charakteristický. Navenek nedávají na sobě nic znát, uvnitř jim necitlivost tohoto světa rve srdce -- a přesto si nedají vzít radost ze života. Musí být přece lepší svět než tento - a jedle dokáže všechno skrýt, jen když smí k takovému světu aspoň někdy přičichnout. Jedle nepotřebují naprosto ideální poměry. Když vědí, co chtějí, jsou houževnaté a mají silnou vůli. Potřebují však v životě směřovat k něčemu pozitivnímu, jinak jejich životaschopnost zakrní v pouhou strategii přežívání. S přibývajícím věkem potřebují bezprostřední kontakt s přírodou. V betonových džunglích, sídlištních králíkárnách a jiných nepřirozených životních prostorech doslova chřadnou.

Anubis(26.11.-28.12.)

31. srpna 2011 v 14:09 a znamení zvěrokruhu
Bůh Anubis byl symbolem hranice mezi životem a smrtí.
Lidé narozeni v tomto znamení milují riziko, dobrodružství a hazard. Nestále se vrhají do nových věcí s očima plných úžasu. Tito lidé milují život, ve kterém se něco děje, svět plný vzrušení. Jejich charakteristickým rysem je cílevědomost. V podstatě jsou sobečtí, dělají, co se jim zrovna zlíbí. Chráněnci boha Anubise jsou nezávislí, jedineční a dokážou se nadchnout pro každou hloupost.

Usir (21.10.-25.11.)

31. srpna 2011 v 14:06 a znamení zvěrokruhu
Usir byl bůh podsvětí a vegetace. Symbolizoval nevyčerpatelnost přírody.
Nositelé tohoto znamení jsou lidé s velmi bystrým uvažováním, inteligentní, aktivní a zvídaví. Vždy chtějí věcem přijít na kloub za každou cenu. Svými dotazy můžou být dost nepříjemní. Jakmile se někdo pokusí lhát jim, je mu to k ničemu, zrozenec v tomto období lež stejně odhalí. Ale své pocity dokážou mistrně maskovat, takže ostatní někdy ani neví, co si opravdu myslí. Ve svém chování jsou také nevypočitatení. Charakterizuje je příklon ke všemu záhadnému a mystickému.

Sutech (17.9.-20.10)

31. srpna 2011 v 14:04 a znamení zvěrokruhu
Sutech je podle egyptské mytologie bohem války, bouře a pouště.
Lidé narozeni v tomto období touží po harmonii, duševní rovnováze, ale ta se nikdy nedostaví. Neustále je bude trápit úzkost z nesprávné volby. Jsou to nekompromisní bojovníci za pravdu. Díky své vrozené diplomatičnosti jsou skvělými prostředníky mezi znepřátelenými skupinami, v každé situaci dokážou najít kompromisní řešení. V tomto okamžiku se z boha války stává patron smíření. Mno.. a v Synuhetovi je to ďábel. Nadávaly tam vždycky :,,U Sutecha." =))..
A srry ale nwm jak vypadá a nemůžu ho najít..

Thovt(15.8.-16.9.)

31. srpna 2011 v 14:00 a znamení zvěrokruhu
Tento bůh je patronem všech astronomů, léčitelů a kouzelníků. Vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí.
Lidé narozeni v tomto období jsou velmi praktičtí, produktivní, pečliví a přesní lidé. Bývají náladoví, podezřívaví a krajně nedůvěřiví. Na ostatní lidi působí tajemně a hloubavě, skrývají v sobě jakési tajemství o řádu bytí. Zrozenci jsou velmi obětaví a dokážou pomoci, toho ale ostatní často zneužívají. Ve společnosti a v lásce jsou spíše ostýchaví a bázliví. Málokdy dávají najevo své city, které jsou ovšem hluboké a silné.

Sachmet (13.7.-14.8.)

31. srpna 2011 v 13:58 a znamení zvěrokruhu
Bohyně Sachmet je symbolem světla a jasu. Je to lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti.
Lidé, narozeni v tomto období, se vyznačují pevnou vůlí, sebevědomím, cílevědomostí a vytrvalostí. O sobě nemají pochybnosti, považují se za nejlepší. Mají silný instinkt. Mají skvělé pozorovací schopnosti, všímají si věcí, o které ostatní vůbec nezavadí.

Geb (9.6.-12.7.)

31. srpna 2011 v 13:56 a znamení zvěrokruhu
Tento bůh symbolizuje mateřství, bdí nad plodností, úrodností a sklizní.
Lidé narození v tomto znamení jsou pravýmiromantiky, žijí ve svých snech o hrdinných princích, krásných a křehkých princeznách a zlýchčarodějnicích, které chtějí překazit jejich společné štěstí. Bytostně touží po harmonickém aklidném životě. Ale jelikož dobře vědí, že sen je pouhým snem, trpí pesimistickou povahou.Jsou spolehliví, zdrženliví, skromní a klidní.Vynikají v umění empatie, druhýmrozumějí, chápou jejich bolesti a starosti jako málokdo.Zrozenci tohoto období jsoupilní, pečliví, při řešení pracovních úkolů potřebují čas na rozmyšlenou, nikdy na něnespěchejte.V lásce jsou milí, citliví, starostlivě láskyplní.

Horus (7.5.-8.6.)

31. srpna 2011 v 13:53 a znamení zvěrokruhu
Egyptský bůh s ptačí hlavou je synem bohyně nevyčerpatelné štědrosti Eset a boha Usira. Chránil divokou zvěř.
Lidé narození v jeho znamení vynikají touhou po seberealizaci. Mají vrozenou potřebu uplatnit se. Vyznačují se vynalézavostí, obratností, sílou a vynikající paměťí. Dokážou nahromadit neuvěřitelné množství informací, jsou skvělými řečníky, v diskuzi jim nikdo nestačí. Jejich upovídanost je pověstná. Chcete-li skutečně něco uchovat v tajnosti, raději jim to neříkejte. Jsou roztržití, jejich zájmy se tříští a také postrádají trpělivost. V lásce jsou zato velmi vynalézaví, jsou mistry flirtu.

Eset (4.4.-6.5.)

31. srpna 2011 v 13:52 a znamení zvěrokruhu
Eset je nejznámější egyptskou bohyní, je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Věrná a oddaná Eset je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Usirovi.
Lidé narozeni v tomto znamení jsou všestranně nadaní a charakterizuje je klidná a trpělivá povaha. Mají v sobě hlubokou sílu a vůli. Jejich kreativita, fantazie a hravost nemají konkurenci. Bývají přizpůsobiví a nebrání se ničemu novému. Rychle se rozhodují a spoléhají spíše více na vlastní dojmy a zkušenosti, než na rady druhých. Většinou jsou to optimisté, ve kterých vždy přežívá naděje. Jsou to přirozeně veselí, vtipní a společenští lidé.

Mut (2.3.-3.4)

31. srpna 2011 v 13:49 a znamení zvěrokruhu
Krásná bohyně Mut byla manželkou boha Amona a je jednou z nejstarších egyptských bohyň. Měla lidskou podobu a supí čelenku na hlavě.
Z těchto lidí vyzařuje osobní kouzlo a bystrost, dokážou chápat podstatné v mezilidských vztazích. Jsou obdařeni předvídavostí, intuicí a přitažlivostí. Někdy jsou ale poněkud netrpěliví.
Jsou též praktičtí a dokážou si zorganizovat své úkoly. Vyhovují cizím přáním a vždy přijdou na pomoc. Když se jim něco nelíbí, dokážou vybuchnout, ale to však netrvá dlouho. Jejich smysl pro krásu se pojí s tvůrčím nadáním.Úspěch i peníze jsou pro ně důležité, ale zároveň potřebujou cítit obdiv a uznání.

Amon/Rea (30.1-1.3)

31. srpna 2011 v 13:49 a znamení zvěrokruhu
K nějvýznamějším bohům starověkho Egypta patřil Amon - je bohem vzduchu a dechu, také bůh plodnosti, jeden z hlavních stvořitelů života na zemi. Později se jméno Amon spojilo se jménem slunečního boha Rea.
Staří egypťané věřili, že narodit se v tomto znamení znamená veliké štěstí. A to proto, že život poskytne těmto zrozencům velké příležitosti. Jsou oroginální, nezávislí, plní geniálních myšlenek. Jsou to v podstatě realisté až utopisté, vždy věří v lepší zítřky. Rozhodně by se jim jejich nápady ale neměly vymlouvat, jelikož jsou pozoruhodně paličatí a za svými ideály kráčí, ať to stojí co to stojí. Pověstná je jejich fantazie a nadšení pro věc. V citech jsou velkorysí, někdy možná až příliš. Někdy sice máte pocit, že jim na vás vůbec nezáleží, ale nenechte se zmýlit. Jejich city jsou upřímné, pouze poněkud zdrženlivé. Bývají věrnými, oddanými a spolehlivými přátely.

Hathor (29.12-29.1)

31. srpna 2011 v 13:46 a znamení zvěrokruhu
Byla vládkyní žen a patronka zasvěcených, symbolizovala smrt a znovuvzrození. Ochraňovala ženy a děti a pomáhala ženám při počení a porodu.
Nositelé tohoto znamení jsou moudří. Svými myšlenkami a nápady často šokují okolí, které je nechápe.Tito lidé jsou originální za každou cenu, vydělují se ze společnosti a ohrnují nos nad druhými.Chtěli by, aby všechno klapalo podle jejich řádu. Domnívají se, že dospěli k dokonalosti.Jenom je raději nekritizujte, boží dokonalosti se nic nevytýká, boží dokonalost je prostě dána a vy se s ní musíte vyrovnat. Jsou to velmi oddaní, vděční a milující partneři, kteří vás nikdy nenechají padnout do prachu životních cest.


D.E.K.U.J.E.M.E ZE STE NAVSTIVILINAS BLOG(blog sabky a loli)
Počítadlo od dne 14.května 2012